Cardigan-©-Illustration-4.jpg

Is tionscadal comhoibritheach é LIVE idir eagrais pobail, ranna acadúla agus rialtais áitiúla in Éirinn agus sa Bhreatain Bheag. Is é cuspóir LIVE ná pobail chois cósta a chumasú chun go mbeidh siad in ann bolscaireacht a dhéanamh ar a mbuanna nádúrtha agus cultúrtha, ag cruthú deiseanna timpeall ar an turasóireacht inmharthana, go háirithe lasmuigh de na príomh-shéasúir thurasóireachta. 

 

Bainfidh LIVE úsáid as múnla comhoibritheach margaíochta an éiceamhúsaeim chun réimse cumhachtach d'acmhainní digiteacha agus neamh-dhigiteacha don éiceathurasóireacht agus don turasóireacht oideachais a chruthú. Beidh na hacmhainní seo neartaithe ag eolas agus tuiscint faoi thimpeallachtaí áitiúla na leithinsí Llŷn i Gwynedd agus Uíbh Ráthaigh i gCiarraí.

 

Eagróidh an tionscadal seo ceardlanna, cláir oideachais agus seisiúin mhalartaithe eolais ar an dá leithinis chun grúpa d'ambasadóirí Éiceámhúsaeim gníomhacha agus eolaithe  saoránaigh a thógáil atá cumasach ó thaobh margaíochta digití agus a bheidh dlúthbhaint acu lena dtimpeallacht áitiúil.

 

Tá LIVE ag tógáil ar obair atá ar siúl cheana féin chun féiniúlacht láidir agus ómós áite a chruthú ar an dá leithinis. 

A_O57464-Edit-Edit.jpg

Cad is Éiceamhúsaem ann?

 

Is é atá i gceist le héiceamhúsaem ná músaem atá dírithe ar fhéiniúlacht áite, bunaithe don gcuid is mó ar rannpháirtíocht áitiúil leis an chuspóir d'fhás a chur ar an ngéilleagar fad is atáthar ag an am céanna ag cur le leas agus forbairt pobal áitiúil. Tagraíonn sé go háirithe do thuiscint iomlánaíoch nua ar an oidhreacht nádúrtha agus cultúrtha, seachas an fócas traidisiúnta a bhíonn ag gnáth-mhúsaeim ar nithe agus rudaí áirithe.

 

Tháinig éiceamhúsaeim ar an saol ar dtús sa Fhrainc sna 1970í. Faoi láthair tá breis agus 300 éiceamhúsaem ag feidhmiú ar fud an domhain, go háirithe i dtíortha na Eorpa. Níl aon mhúnla ar leith d'éiceamhúsaem seachas go mbíonn an bhéim ar ómós áite acu ar fad.

Cardigan-©-Nant-52.jpg

Blag

Coimeád suas chun dáta leis na himeachtaí ar fad