top of page
Sunset Dog Walk Abersoch.jpg

Siúlóidí Phen Llŷn

Pen Llŷn Coastal Path Walking Guide
Handy guide to the North Coast, South Coast, & Mariner's Trail

Circular Walks

Smaoinigh ar na Rudaí seo roimh do Chuairt’

Ba mhaith linn ár gcuid álainn seo den domhan a roinnt libhse agus leis na glúnta atá le teacht. Dá bhrí sin, tugaimid tacaíocht d’éiceathurasóireacht inbhuanaithe stuama a chabhraíonn an ceantar a athbheochan, agus tá súil againn go ndéanfaidh sibhse an rud céanna. Tógaigí nóiméad chun ‘Smaoinigh ar na Rudaí seo roimh do Chuairt’ a léamh ionas gur féidir libh bhur ról a imirt chomh maith.

LIVE webiste icons_Walking Trail.png
LIVE webiste icons_Walking Trail.png
Faigh marcaíocht i Bus Cósta Llŷn Fflecsi

Tosnaíonn an tseirbhís nua bus Fflecsi Ó Dhoras go Doras i mí Iúil 2022 ag teacht in ionad na seirbhísí séasúrtha cois cósta ar Leithinis Llŷn.

Bíonn Llŷn fflecsi ar siúl ar an Aoine, an Satharn, an Domhnach agus an Luan. Tairgíonn an tseirbhís slí níos solúbtha chun taisteall timpeall do do bhailiú agus do do thabhairt go dtí an ceantar áirithe, rud a chiallaíonn gur féidir leat dul go dtí agus ó thránna, suíomhanna campála, láithreacha turasóireachta agus turasanna áitiúla eile a dhéanamh.

Cuireadh Fflecsi in áit ar shlí go mbeadh slite níos éasca taistil ar fáil faoin tuath agus go gcabhrófaí le daoine turasanna áitiúla a dhéanamh i dtimpeallacht bhainistithe sholúbtha shábháilte.

Coastal Bus .png
bottom of page